1. Voordeliger dan rechtstreeks
 2. Geen reserveringskosten
 3. Eenvoudig en betrouwbaar
 1. Je bent hier:
 2. home
 3. annuleringskostendekking

De annuleringskostendekking van Sneeuwfun

Kan de reis geen doorgang vinden of moet u de reis vroegtijdig afbreken, dan kunnen de annuleringskosten die gelden volgens de algemene reisvoorwaarden van Sneeuwfun vergoed worden via de annuleringskostendekking. Deze kunt u tot 7 dagen na boeking toevoegen aan de uw reservering. De kosten voor deze dekking zijn 5,5% van de reissom.

Voorwaarden kortlopende annuleringskostendekking

Inhoudsopgave

Artikel 1 Wat moet u doen als u uw reis annuleert?
Artikel 2 Wie zijn gedekt?
Artikel 3 Wanneer geldt uw annuleringskostendekking?
Artikel 4 Wat is gedekt?
Artikel 5 Wat is niet gedekt?
Artikel 6 Welke annuleringsredenen zijn gedekt?
6.1  U of een familielid overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk
6.2 U moet een familielid verzorgen
6.3 U heeft medische problemen door uw zwangerschap
6.4 U heeft schade thuis
6.5 U bent ontslagen om bedrijfseconomische redenen
6.6 Uw vervoermiddel is niet meer te gebruiken
Artikel 7 Wat betalen wij?
         7.1 Bij annulering 
Artikel 8 Covid-19 gedekt ?Artikel 1 Wat moet u doen als u uw reis annuleert?

Meld het meteen aan ons als:

 • uw reis niet door kan gaan
 • u uw reis eerder moet afbreken
 • u dagen van uw vakantie heeft gemist

U dient dit uitsluitend schriftelijk te melden via info@sneeuwfun.nl

Wij betalen alleen als u kosten of schade kunt aantonen. Bewaar daarom:

 • nota’s
 • bankafschriften
 • andere bewijzen


Artikel 2 Wie zijn gedekt?

U en uw reisgenoten.

Artikel 3 Wanneer geldt uw annuleringskostendekking?

De periode dat de annuleringskostendekking geldt is de periode van boeking tot aan de datum van afloop van de reis vermeld op de factuur/bevestiging. Een annuleringskostendekking kan tot 7 dagen na de boeking toegevoegd worden aan de reservering. De kosten zijn 5,5% van de reissom.

Artikel 4 Wat is gedekt?

U bent gedekt voor de kosten die ontstaan bij annulering van de boeking waar de annuleringskostendekking is toegevoegd op de factuur. 

Artikel 5 Wat is niet gedekt?

Niet gedekt is schade die ontstaat:

 • doordat u een misdrijf heeft gepleegd
 • doordat u alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt

Niet gedekt is schade:

 • die u kon verwachten door de omstandigheden tijdens het boeken van de reis
 • die u kon verwachten omdat u iets doet of juist niet doet. Bijvoorbeeld:
  • u moet zorgen dat schade niet groter wordt
  • u mag niet expres schade veroorzaken
 • die ontstaat als u fraudeert of met opzet van ons, of via ons:
  • een betaling
  • een dienst
  • hulp probeert te krijgen waarop u geen recht heeft.
 • die ontstaat nadat de dekking is beëindigd
 • die het boekingsbedrag minus de kosten van de annuleringskostendekking te boven gaan.

Artikel 6 Welke annuleringsredenen zijn gedekt?

6.1 U, een reisgenoot of familielid 1e of 2e graad overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk

Wij betalen de kosten van annulering bij:
 • overlijden
 • een ernstige ziekte
 • ernstige verwonding door een ongeluk
 • het krijgen van een orgaantransplantatie van u of een familielid in de 1e of 2e graad.

Wij betalen ook de kosten van annulering als u geopereerd moet worden.

6.2 U of uw reisgenoot moet een familielid verzorgen

Wij betalen de kosten van annulering bij:

 • een ongeluk
 • een plotselinge ziekte
 • Een familielid die zorg nodig heeft en er niemand anders is die het familielid kan verzorgen.


6.3 U of uw reisgenoot heeft medische problemen door uw zwangerschap

Wij betalen de kosten van annulering bij medische problemen door uw zwangerschap.

6.4 U of uw reisgenoot heeft schade thuis

Wij betalen de kosten van annulering bij ernstige schade aan:
 • uw huis
 • uw bezittingen
 • het bedrijf waar u werkt

De schade moet zijn ontstaan door:
 • brand
 • diefstal
 • storm
 • natuurgeweld
 • vandalisme


6.5 U of uw reisgenoot bent ontslagen om bedrijfseconomische redenen

Wij betalen de kosten van annulering als:

 • het ontslag niet vrijwillig was, en
 • u een vast contract had, en
 • uw werkgever u heeft ontslagen om bedrijfseconomische redenen


6.6 Uw vervoermiddel is niet meer te gebruiken

Dit geldt als dit komt door oorzaken die van buiten komen. Zoals:

 • diefstal
 • brand
 • ongeval

Wij betalen de kosten van annulering als:

 • dit binnen 30 dagen voor de reis is gebeurd, en
 • het vervoermiddel niet meer gemaakt kan worden voor uw vertrek, en
 • u van plan was de reis met dit vervoermiddel te maken

Artikel 7 Wat betalen wij?

Indien u -als gevolg van een van de redenen als genoemd in artikel 6- de reis geheel of gedeeltelijk moet annuleren, vergoeden wij de kosten van de annulering. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de boeking waarop de annuleringskostendekking is afgesloten, minus de kosten van de annuleringskostendekking.

7.1 Bij annulering

Wij betalen, bij vooraf annuleren van de reis:
 • de kosten in verband met het annuleren of omboeken 
Wij betalen, indien u dagen mist van uw vakantie door:
 • later vertrek naar uw vakantiebestemming,
 • eerdere terugkeer naar huis,
 • een ziekenhuisopname van minimaal 8 uur achter elkaar,
een bedrag voor de gemiste dagen. Het bedrag per gemiste dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op vakantie te gaan.

ARtikel 8  Annuleringskosendekking en Coronavirus ( Covid-19)

In december 2019 werd het Coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in China. Het aantal besmettingsgevallen mondiaal is groot. De annuleringskostendekking geeft geen dekking als de reis geannuleerd wordt in verband met het Corona virus. Dit komt omdat de situatie momenteel van dien aard is dat de schade niet meer onvoorzien is.
Indien je de geplande vakantie wenst te annuleren omdat je in een risicogroep zit dan biedt de verzekering hierop geen dekking.  Indien je de vakantie moet annuleren omdat bij jou of een familielid (aantoonbaar met doktersverklaring) Corona is vastgesteld is dit alleen geldig binnen 7 dagen voor vertrek en  daarnaast moet er sprake zijn van ernstige gezondheidsklachten waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk is. Ook in het geval van quarantaine geldt er geen dekking, soms kan de reis omgeboekt worden ivm het Corona virus(Covid-19).

Wat bedoelen wij met...

Familielid in de 1e en 2e graad:

 • partner waarmee u getrouwd bent of samenwoont
 • ouders, schoonouders, pleegouders, stiefouders
 • kinderen, schoonzoons, schoondochters, pleegkinderen, stiefkinderen
 • broers, zwagers, pleegbroers, stiefbroers
 • zussen, schoonzussen, pleegzussen, stiefzussen
 • opa’s, oma’s
 • kleinkinderen


Het bewijs van dekking: de factuur/bevestiging waarop de annuleringskostendekking is toegevoegd.

U: De verzekeringnemer. Dit is de persoon die de boeking bij Sneeuwfun heeft gemaakt en de annuleringskostendekking aan de boeking heeft toegevoegd. De voorwaarden voor deze persoon gelden voor alle reisgenoten die bij de boeking zijn opgegeven.
ZOEK EN BOEK
zoek en boek
+ -